Fakta kring KBT-behandling

Du är här:

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av din egen förmåga att handskas med dina problem.

KBT utförs av legitimerad psykolog eller psykoterapeut och du erbjuds upp till 25 besök. Tre till fyra månader efter avslutad behandling kallas du till ett uppföljningsbesök.

Vad är KBT?

Principerna bakom KBT vilar på antagandet att tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. Genom att påverka en av dessa kan vi påverka eller ändra de andra. De flesta kan antagligen skriva under på att ett glatt humör brukar medföra positiva tankar och mer prat och skratt än vanligt. Det är alltså intuitivt att våra känslor påverkar våra beteenden och tankar. KBT baseras på teorin att detta samband även fungerar omvänt: att beteenden och tankar påverkar känslor och mående. Genom att utforska vilka situationer, tankar och beteenden som brukar leda till negativa känslor kan en klient, med hjälp av en terapeut utmana sina tankemönster och testa nya sätt att agera för att må bättre. 

K:et i KBT står för kognition, vilket betyder tankar. Forskning visar att människor tenderar att se och tolka världen utifrån de förväntningar som har formats av tidigare upplevelser eller lärdomar. I många fall kan dessa förväntningar vara bra då vi utifrån dem kan förutse vad som kommer hända, och snabbt kan anpassa oss i nya situationer baserat på kunskap om vad som hänt tidigare. Dessa tankestrukturer, eller scheman, som de också kallas, kan även leda till problem.

När våra tankar om världen inte stämmer överens med verkligheten, eller konstant riktas mot specifika negativa aspekter av den, kan vi börja agera utifrån felaktiga antaganden om världen. Om en persons tolkning av en husspindel till exempel är att den är livsfarlig, är risken stor att denne börjar vidta till synes orimliga åtgärder för att hålla spindlar borta. Kanske drabbas hen även av stark ångest vid bara tanken på att vara nära en spindel. En viktig del av KBT är att tillsammans med en terapeut utforska tankar och antaganden för att på så sätt kunna förändra dem till något mer gynnsamt och verklighetstroget.

Författare: Lova Wallseth
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog 
Caroline Erkers