Om Adaptus

Du är här:

Adaptus Rehab AB är ett privatägt företag sedan drygt 24 år. Företaget är idag dels specialiserat på att utföra aktivitetsförmågebedömningar (AFU) på uppdrag av Försäkringskassan – med Region Skåne som avtalspart.

Det innebär att vi som en neutral part utför en medicinsk helhetsbedömning av dig som är sjukskriven och inskriven på Försäkringskassan.

På Adaptus får du träffa våra medicinska team som består av specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och medicinsk sekreterare. Samtlig personal har särskild utbildning för utförandet av uppdraget.

Adaptus är också en ackrediterad vårdvalsenhet avseende KBT-behandling Lång >>>